organisatieoude kerk

Oudekerksplein 23
1012 GX Amsterdam

020 625 8284

Oude Kerk is sinds 2016 een museum, op zondag een actief godshuis en door het gehele jaar heen een pelgrimsoord voor liefhebbers van erfgoed en hedendaagse kunst en -muziek.

Na de afgeronde restauratie (1955-2013) verraste de Oude Kerk met haar focus op grote hedendaagse kunstprojecten in de kerk. De Oude Kerk is er in geslaagd om in korte tijd na heropening een sterk, eigentijds programma te ontwikkelen. Ze groeide uit tot een ambitieus opdrachtgever van internationale kunstenaars voor uitzonderlijke projecten met een bijzondere relatie tot de monumentale kerk en haar rosse omgeving. Van radicale ingrepen tot respectvol eerbetoon. De Oude Kerk onderscheidt zich dan ook in hoge mate van wat elders in de stad gebeurt, zowel op het gebied van hedendaagse kunst als op dat van historisch erfgoed. Gemiddeld 150.000 bezoekers komen jaarlijks af op het programma met tentoonstellingen, performances en concerten. Dat maakt dat de Oude Kerk in de top 10 van Amsterdamse musea staat. De komende jaren wil de Oude Kerk verder excelleren in het monumentale experiment met spraakmakende tentoonstellingen, concerten en performances.

Stichting de Oude Kerk te Amsterdam is op 25 mei 1955 opgericht, met als doel het gebouw te behouden en betekenisvol te ontsluiten voor een breed publiek. Voor het realiseren van programmering en duurzaam onderhoud is de Oude Kerk afhankelijk van entree-inkomsten en giften van publieke en private partners.

directeur en curator
Jacqueline Grandjean

bedrijfsvoering
Emma van Oudheusden
evanoudheusden@oudekerk.nl

secretariaat en vrienden
Mirjam Jalving
info@oudekerk.nl

projectcoördinator en productie
Fleur van Muiswinkel
fleur@oudekerk.nl

marketing en communicatie
Emma van Wolferen
emma@oudekerk.nl

educatie en publieksbegeleiding
Mirjam van Belzen
educatie@oudekerk.nl

fondsenwerving
Rieke Righolt
rieke@oudekerk.nl

projectleider collectie presentatie
Marianna van der Zwaag
marianna@oudekerk.nl

curator muziek
Jacob Lekkerkerker

stagiaire
open sollicitaties zijn welkom
inzendingen graag sturen naar info@oudekerk.nl

beheer en behoud
Piet Musters
Michiel Vaartjes
Koen Laros
Karel Poortman
Simon Skata Lindell
Ian de Ruiter

ontvangst en winkel
Esther van der Linde
Carina Ellemers
Donna Weel
Alle Kok
Estella Snellen
Eva Windhouwer
Marije Schulte Nordholt

organist
Matteo Imbruno
Jacob Lekkerkerker

raad van toezicht
Rein Kronenberg, voorzitter
Floris van Hall
Hedy d’Ancona
Hans Kodde
Lex Kloosterman
Lilian Kusters
Barbara Visser
Peter Tomson

stichting restauratiefonds oude kerk
Maurits van den Wall Bake, voorzitter
Rein Kronenberg, secretaris
Ruud Koedijk, bestuurslid

comité van aanbeveling grote orgel
H.J. Witteveen
R.J. Nelissen
F.H.J.J. Andriessen
H.O.C.R. Ruding
W. Kok
G. Zalm
J.F.Hoogervorst
J.C. de Jager

koffieschenkerij
Job Oosting
Anne Rijks
koffieschenkerij@oudekerk.nl

‘Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur’
Organigram oude kerk
ANBI Stichting Vrienden van de Oude Kerk
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarrekening 2014
Jaarverslag 2015
Jaarrekening 2015
Jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016
Nevenfuncties bestuursleden